top of page

STRATEGI

 

Hvad sigter vi mod?

 

Det digitale penalhus er en del af den samlede it-strategi på Skovshoved Skole. Som en del af en (skole)verden i evig forandring, vil strategien naturligvis løbende tilpasses - den neden for skitserede strategi er derfor altid "under udvikling".

 

For at lette overblikket over indholdet i strategien, har vi her delt den op i tre indsatsområder: Basispakken, generelle it-færdigheder og specifikke it-færdigheder. De er altså i denne forbindelse delt op, men i praksis er de tæt forbundne og vil også overlappe hinanden.

 BASISPAKKE 

+

 GENERELLE 

 IT-FÆRDIGHEDER 

+

 SPECIFIKKE 

 IT-FÆRDIGHEDER 

Beskrivelse

Basispakken består af en række tiltag og forløb, der alle har til formål at klæde eleverne på til at begå sig på det allermest basale it-plan.

 

Det er altså her fundamentet grundlægges for det videre arbejde med både de generelle og specifikke it-færdigheder, eleverne gennem deres 10 år på skolen, skal erhverve sig. 

 

Indhold

I denne pakke indgår fx at lære at tænde og slukke en computer, at åbne og lukke programmer, benytte internettet til simple søgninger, skrive på tastatur m.m.

Beskrivelse

Under de generelle it-færdigheder, får eleverne udvidet deres basispakke betragteligt. Det er her, de for alvor "får fingrene i den digitale bolledej".

 

Her er der fokus på både generelle og specifikke programmer/værktøjer/apps/tjenester (altså den brede digitale vifte), der kan anvendes i problemløsningen af en given opgave, udfordring eller problem.

 

Det er også her eleverne for alvor begynder at fylde nye redskaber i deres digitale penalhus. Alle forløb i arbejdet med de generelle færdigheder, tager udgangspunkt i nogle tematikker, der kan relateres til et (og ofte flere) fag. Der vil med andre ord, altid være fokus på at anvende den givne digitale ressource i en faglig kontekst, så eleverne bliver opmærksomme på, hvordan og i hvilke sammenhænge, de kan anvende deres opnåede digitale færdigheder.

 

Indhold

Indholdet i arbejdet med de generelle færdigheder er for en stor dels vedkommende, de programmer/tjenester osv. der omtales på denne hjemmeside (se under "Digitalt penalhus" i menuen for oven).

 

Her indgår fx produktions- og samarbejdeværktøjer som Google Drev, Microsoft Office 365, Prezi, Padlet og Mindmeister samt tjenester til brug for multimodal digital historiefortælling som Powtoon, GoAnimate! og Pixton. Væktøjer til dataindsamling og- bearbejdning samt visualisering som fx Google Formular, Infogram og Piktochart er også på menuen her.

Beskrivelse

Med de basale og generelle it-fædigheder på plads, er eleverne klar til at afprøve og sætte dem på spil i den faglige undervisning og kontekst. Det er her de for alvor anvender specifikke digitale ressourcer og træder et spadestik dybere i brugen af dem.

 

Indhold

Her arbejdes der altså ud fra en problemstilling eller opgave og derfor bliver det indhold, der lægges ind i de enkelte tjenester også formet af den faglige kontekst. Det kan fx være 3D-modellering i Håndværk & Design eller i matematik. Det kan være produktion af en reklamefilm i Dansk. En animeret film med fokus på datavisualisering af økonomiske nøgletal i samfundsfag. En interaktiv og multimodal tidslinje med fokus på magtens forskydning i dansk historie. Indsamling af data via et digitalt spørgskema til brug for en biologirapport. Udarbejdelsen af en tegneserie med fokus på korrekt tidsangivelse i sprogundervisningen etc.

+

+

=

STÆRK IT-BRUGER/PRODUCENT

- med et velassorteret digitalt penalhus!

bottom of page