top of page

IDETRÆNING

FÅ NYE (FANTASTISKE) IDEER!

FORMÅL ...

MÅL ...

 

 

Idétræning er jo ikke som udgangspunkt et digitalt redskab, men evnen til at få nye idéer passer som fod i hose med strategien for det Digitale Penalhus. Således vil vi i flere forskellige forløb her på siden, arbejde med denne idétræning, der er udviklet af Christian Byrge og udgivet af Fonden for Entreprenørskab (se mere her).

 

Formålet er at træne elevernes fundamentale evner i at tænke kreativt, i at bryde med dominerende tankemønstre og i at udvikle nye unikke idéer.
 

Ved at udføre øvelserne bliver eleverne bedre til

  • producere mange idéer

  • at bruge fantasien

  • at konstruere mentale visualiseringer

  • at formidle idéer til andre

  • at forsta og arbejde kreativt med problemer • at identificere kreative idéer

  • at videreudvikle idéer

Samtidig lærer de at kombinere eksisterende viden pånye mader og de udvikler deres kreative selvforstaelse.

 

Øvelserne bygger på et forskningsmæssigt grundlag og påen lang række kreativitetsforskeres arbejde gennem de sidste 50 ar.

ide_oversigt.png
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
idetraening.png
entrepreneur.png
bottom of page