top of page

"Helt kort fortalt, skal du have digitale færdigheder og kompetencer som målrettet og kreativ producent og du skal anvende digitale ressourcer til at bearbejde og formilde den tilegnede faglige viden."

 

- Anders Westermann

it-didaktisk konsulent, Skovshoved Skole

DIGITALT PENALHUS

 

Begrebet "Digitalt penalhus" stammer fra et projekt i Microsoft Danmark. Udgangspunktet var et øget fokus på eleverne som producenter af digitalt indhold og et supplement til det analoge/fysiske penalhus med de værktøjer, der ligger heri samt den generelle fortælling om mediers ligeværd.

 

På Skovshoved Skole har vi gjort det til et særligt fokus at give eleverne et velassorteret digitalt penalhus, så de også på den digitale front, er fuldt opdateret til det videre studie- og samfunds/arbejdssliv.

 

Vi tror på, at digitale færdigheder og kompetencer er en kulturteknik, der på linje med de tre klassiske (regne, skrive og læse) er nødvendig for at kunne begå sig i det danske (og internationale) samfund i det 21. århundrede.

 

Klik dig frem via menuen herover for at springe direkte til de enkelte digitale indsatsområder.

bottom of page