top of page

EKSAMEN

FÅ DE BEDSTE DIGITALE FORUDSÆTNINGER

FORMÅL ...

MÅL ...

 

 

HVORFOR?

Formålet med at afholde prøver og eksamener er at få dokumenteret, i hvilken grad du (eleven) opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget/uddannelsen.

 

I flere af de fag, det er muligt der bliver afholdt prøve i, stilles der krav til ikke blot et fagligt indhold, men også, hvordan du fx anvender layout og i øvrigt præsenterer det valgte stof. Således står der bl.a. i prøvevejledningen for samfundsfag, historie og kristendomskundskab, at "Prøven er mundtlig med inddragelse af praktisk-musiske elementer". Praktisk-musiske elementer kan være skuespil, videoer, PowerPoint/Prezi/Keynote (el. lign) etc.

 

I dansk skriftlig fremstilling kan du måske komme ud for, at en af opgaverne i prøvehæftet, kræver, at du skriver en avisartikel og at du dermed har de nødvendige færdigheder i at benytte de funktioner i Word/Pages (el. lign), der kræves til denne form.

 

I matematik kan det være forskellige typer diagrammer, du skal have styr på at konstruere ud fra et datasæt.

 

Det er bl.a. i forbindelse med afgangsprøverne, at dit digitale penalhus, kommer dig til gode!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
bottom of page